Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      27/01/2020
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1TV Lạng SơnH--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>